Blootstelling aan oplosmiddelen en de effecten hiervan

De blootstelling aan oplosmiddelen is afhankelijk o.a. van de volgende factoren:

De acute verschijnselen van oplosmiddelen zijn:

* Naarmate de blootstelling afneemt of wordt gestaakt, verdwijnen in eerste instantie de klachten langzaam.

De effecten van kortdurende blootstelling aan zowel hoge als lage
concentraties oplosmiddelen zijn:

* Of er blijvende schade ontstaat hangt mede af van het aantal keren en over welke periode men is blootgesteld.

De effecten van langdurige blootstelling zijn:

* Blijvende schade aan bijv. intelligentie, geheugen, waarneming en motoriek
* Persoonlijkheidsverandering