Stappenplan voor het aanvragen van een onderzoek

Solvent teams, schriftelijk aanvragen!

Dhr. dr. G. Hageman Tel: 053-4872850
p/a Medisch Spectrum Twente
Postbus 50.000
7500 KA Enschede
Solvent team Tel: 020-5665387
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam