Jubileum 25 jaar stichting OPS

In 2016 is het 25 jaar geleden dat de Stichting OPS werd opgericht. Dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom zal op zaterdag 24 september 2016 een feestelijke jubileumdag worden gevierd in het Van der Valk Hotel te Harderwijk. Op dit moment wordt er hard gewerkt om het programma rond te krijgen.

 

Lees verder...

Programma activiteiten

In 2016 zullen er naast de jubileumdag op 24 september ook nog de nodige andere activiteiten worden georganiseerd. Een aantal daarvan staan al vast en kunt u vinden op onze website onder de kop activiteiten.

Een tipje van de sluier:

 

Lees verder...

Schaderegeling Chroom6 slachtoffers

Er is een compensatieregeling tot stand gekomen voor slachtoffers welke gewerkt hebben met de kankerverwekkende chroom6 houdende verven bij defensie. Voor een ieder die hiermee in aanraking is gekomen is er een coulanceregeling getroffen en voor diegenen die daadwerkelijk kanker hebben opgelopen door het werken met deze verf is er een schadeloosstelling regeling.

Lees verder...